BIBLIOTEKA WYPOŻYCZA:

1) Pracownikom naukowym i dydaktycznym zatrudnionym w PEDAGOGIUM WSNS w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc i z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego.

2) Pracownikom naukowym i dydaktycznym zatrudnionym w PEDAGOGIUM WSNS na podstawie innej umowy niż umowa o pracę – 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc i z obowiązkiem rozliczenia się do końca roku akademickiego.

3) Studentom studiów dziennych, zaocznych i słuchaczom studiów podyplomowych – 3 woluminy na okres 2 tygodni.

4) Wypożyczenie wybranych pozycji Czytelnik rejestruje u pracownika Biblioteki i jemu też zwraca wypożyczone książki.

5) Biblioteka nie prowadzi rezerwacji książek.

6) Istnieje możliwość jednorazowej prolongaty na następne 2 tygodnie za zgodą pracownika Biblioteki, zgłaszając stosowny wniosek i jednocześnie okazując wypożyczoną książkę, najpóźniej w ostatnim dniu upływającego terminu.

7) W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, system blokuje konto czytelnika.

8) W momencie wypożyczenia książek ze zbiorów Uczelni Czytelnik bierze odpowiedzialność za ich stan i termin zwrotu.W polu DOSTĘPNOŚĆ widzimy, czy można wypożyczyć daną pozycję, czy też jest dostępna tylko na miejscu.